System komputerowy ADA - Cennik

v. 12.3

program

pierwsze stanowisko

(netto)

każde następne stanowisko

CZYNSZE

5 000

1 000

MEDIA

5 000

1 000

F-K (finanse-księgowość)

5 000

1 000

KASA

4 000

750

ADA WEB

3 000

-

ADA INFO

3 000

750

ADA KONTO

1 500

-

DCM (dział członkowsko-mieszkaniowy)

3 000

750

EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI

3 000

500

KREDYTY

2 500

500

MAGAZYN

3 500

750

MELDUNKI

2 000

500

OKNA

1 500

500

PŁACE I KADRY (Enova) (wersja mini / pełna) ✸✸

1295 / 3515

785 / 2200

PN (przedmioty niskocenne)

900

300

Sekretariat

2 500

1 000

ŚRODKI TRWAŁE

3 500

750

WINDYKACJE

3 500

750

WKŁADY

3 000

750

ZGŁOSZENIA

2 500

500

rachunki wirtualne (dopłata do czynszów)

2 400

-

rozliczenia CO (dopłata do czynszów)

2 400

-

 

uwagi:

   - wszystkie ceny są cenami netto (należy do nich doliczyć podatek VAT)

   - zniżki dla małych administracji  

          - poniżej 2000 zasobów - do 20 %  

          - poniżej 1000 zasobów - do 40 %

      ✸ - nie dotyczy (brak dopłaty)

      ✸✸ - cena stała