ADA - Pakiety dla spółdzielni mieszkaniowych

Pakiety programowe systemu ADA
dla małych spółdzielni

Spółdzielnie mieszkaniowe do 1000 zasobów

pakiet 3 programów

(każdy na jedno stanowisko)

np. Czynsze, Media, FK

8000

pakiet 4 programów

(każdy na jedno stanowisko)

np. Czynsze, Media, FK, Kasa

10000

pakiet 2 programów

(każdy na jedno stanowisko)

np. Czynsze, FK

6000

- uwaga:

- wszystkie ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT 23 %,   

- cena pakietów nie podlega negocjacji,   

- po zakupie pakietu w okresie 12 miesięcy dokupienie programów lub zwiększenia limitu może nastąpić jedynie wg pełnych
  cen (bez zniżek),   

- nie można zakupić kilku pakietów w ciągu roku.

- cena pakietów nie podlega negocjacji