ADA - Pakiety dla wspólnot mieszkaniowych

Pakiety dla wspólnot

wspólnoty do 300 zasobów

pakiet 3 programów

(każdy na jedno stanowisko)

np. Czynsze, Media, FK

5000

pakiet 4 programów

(każdy na jedno stanowisko)

np. Czynsze, Media, FK, Kasa

6000

pakiet 2 programów

(każdy na jedno stanowisko)

np. Czynsze, FK

4000

uwaga:

- cena pakietów nie podlega negocjacji,

- po zakupie pakietu w okresie 12 miesięcy dokupienie programów lub zwiększenia limitu może nastąpić jedynie wg pełnych
  cen (bez zniżek),

- nie można zakupić kilku pakietów w ciągu roku.