Kredyty - Opis

System do prowadzenia analityki zadłużenia kredytowego mieszkańców i spółdzielni

Podstawowe funkcje systemu: