Instalujesz uaktualnienie pośrednie systemu komputerowego ADA do wersji 11.01.13.0. CZYTAJ opis na stronie internetowej! Instalacja ta powinna poprzedzać instalację do wersji następnych roku 2011 i może być wykonana wówczas gdy posiadasz już zainstalowany i pracujący system ADA. Po instalacji można uruchomić jedynie program Nadzorca. Po uruchomieniu Nadzorcy należy przeprowadzić aktualizację baz (serwis baz danych -> zaznacz wszystko -> informacje) i zakończyć pracę. UWAGA 1 Obecne uaktualnienie można wykonać jedynie wówczas, jeśli posiadasz już wykupiony abonament aktualizacji (plik licencyjny) na rok 2011. UWAGA 2 Przed instalacją należy bezwzględnie skopiować dotychczasowy cały folder systemu ADA, w celu zabezpieczenia systemu w przypadku nieudanego uaktualnienia, względnie konieczności wycofania się z aktualizacji. Uwaga 3 Jeśli system ADA nie był systematycznie aktualizowany i posiadasz instalację z roku 2008 lub starszą - skontaktuj się z producentem. Jeśli chcesz - możesz w każdej chwili zrezygnować z instalacji klikając ikonę "Anuluj". Kontynuacja tej instalacji oznacza, że akceptujesz warunki licencji podane na końcu. Życzymy powodzenia Pixel Zakład Informatyki Stosowanej 60-654 Poznań ul. Winiarska 1 tel. 61 843 96 10 tel. kom. (0) 601 555812 e-mail: pixel@pxnet.pl http://www.pxnet.pl ---------------------------------------------------- Umowa Licencji na Oprogramowanie Udzielenie praw. Pixel Zakład Informatyki Stosowanej s.c. (Pixel) udziela użytkownikowi prawa do używania Oprogramowania w liczbie wskazanej w załączonym Świadectwie Licencji. Jeśli Oprogramowanie zostało zakupione jako uaktualnienie (UpGrade) lub dokupienie (TradeUp) w stosunku do poprzedniej wersji produktu Pixel, możecie Państwo użytkować albo obecną albo poprzednią wersję Oprogramowania, ale nigdy obydwu wersji w tym samym czasie. Niniejsza umowa zastępuje jakąkolwiek poprzednią wersję licencji i określa zasady użycia Oprogramowania. Dla samodzielnego komputera lub stacji roboczej nie dołączonej do sieci, lub serwera sieciowego, Oprogramowanie uważa się za będące “w użyciu”, gdy jakakolwiek część Oprogramowania jest załadowana do pamięci lub pamięci wirtualnej (Załadowana) albo przechowywana na twardym dysku bądź innym urządzeniu przechowującym (Przechowywana). Dla samodzielnych komputerów lub stacji roboczych dołączonych do sieci, liczba Oprogramowania będącego “w użyciu” określana jest wartością większą z dwóch: (1) maksymalną liczbą komputerów, na których Oprogramowanie jest załadowane w tym samym czasie, bądź (2) maksymalną liczba komputerów w których Oprogramowanie jest przechowywane. Dla komputera wielodostępnego. liczba Oprogramowania będącego “w użyciu” określana jest maksymalną liczbę sesji wykonywanych w tym samym czasie. Możecie Państwo tworzyć kopie drukowanej dokumentacji towarzyszącej Oprogramowaniu, jeśli miałoby to służyć wspomaganiu Waszego legalnego użycia tego Oprogramowania Pixel. Możecie także robić kopie archiwalne Oprogramowania dla każdej licencji otrzymanej w ramach tej umowy. Ograniczenia. Nie wolno wynajmować lub wydzierżawiać Oprogramowania bez pisemnego zezwolenia Pixel. Nie wolno dekompilować, deasemblować, wstecznie konstruować, kopiować, tworzyć pracy pochodnej lub tez wykorzystywać Oprogramowania w sposób inne niż stanowi niniejsza Umowa. Niezależnie od liczby zestawów nośników zawartych w Oprogramowaniu, udziela się Państwu prawa do używania Oprogramowania wyłącznie w liczbie wskazanej w świadectwie Licencji. Kupno Oprogramowania może być uzależnione od spełnienia określonych warunków. Wymogi te, jeśli istnieją, wydrukowane są na opakowaniu Oprogramowania i są częścią niniejszej umowy. Komputery przenośne. Jesteście Państwo upoważnieni do użycia kopii Oprogramowania na komputerze przenośnym, pod warunkiem, że dodatkowa kopia nie będzie załadowana w tym samym czasie, gdy Oprogramowanie jest załadowane na komputerze podstawowym, w którym wykorzystujecie Państwo Oprogramowanie. Ograniczona gwarancji/ograniczona odpowiedzialność. Oprogramowanie to jest licencjonowane TAKIE JAKIE JEST. Jeśli jakiekolwiek materiały lub nośniki w tym pakiecie okażą się wadliwe, prosimy zwrócić je w ciągu 90 dni od daty zakupu, a zostaną one bezpłatnie wymienione. Gwarancji tych udziela się zamiast wszelkich innych gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, włączając domniemane gwarancje pokupności przydatności handlowej) i przydatności do określonego celu. Pixel w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za szkody, włączając straty w zyskach, utracone oszczędności lub inne przypadkowe lub wynikłe w konsekwencji szkody. Powstałe w wyniku własnego użytkowania lub niemożności użytkowania oprogramowania, nawet jeśli Pixel lub autoryzowany przedstawiciel Pixel został poinformowany o możliwości powstania takich szkód. Wspomaganie Klienta. Pixel będzie się starał odpowiedzieć na Państwa prośby o pomoc techniczną dotyczącą Oprogramowania. Jednakże usługa ta jest oferowana na zasadzie rozsądnego wysiłku i Pixel nie może być w stanie rozwiązać każdego problemu związanego z pomocą techniczną. Pixel wspomaga użytkowników Oprogramowania tylko wtedy, jeśli jest ono wykorzystywane zgodnie z warunkami lub pod kontrolą systemów operacyjnych, dla których Oprogramowane to zostało opracowane. Uwagi ogólne. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy nie jest zgodne z prawem, nie jest ważne lub nie jest możliwe do wyegzekwowania, wówczas postanowienie takie będzie się uważać za wyłączone z niniejszej umowy i nie może wpływać na ważność i wykonalność jakiegokolwiek z pozostałych postanowień. Zapytania. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące warunków niniejszej umowy, prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem Pxel albo o pismo do Pixel s.c., ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań, tel. 618439610. Adres e-mail: pixel@pxnet.pl -----------------------------------------